پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نبی الله

تاریخ تولد : 1345/10/27

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1360/08/10

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :شهرستان بابل گلزار شهدای ارمک