پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد رضا

تاریخ تولد : 1345/01/01

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/03/01

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :20

مزار شهید :آستانه سیدحسن ولی آمل