پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فضل الله

تاریخ تولد : 1339/02/09

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1361/02/13

محل شهادت :اهواز

طول مدت حیات :22

مزار شهید :اهواز