پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد مهدی

تاریخ تولد : 1346/11/08

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1362/07/29

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :16

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری