پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1347/03/06

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1367/01/24

محل شهادت :پادگان حمید

طول مدت حیات :20

مزار شهید :کمانگرکلا آمل