پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مسیح

تاریخ تولد : 1358/06/01

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1378/02/29

محل شهادت :تایباد(خراسان)

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گلزار شهدای روستای سركت ساری