پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میربابا

تاریخ تولد : 1332/04/05

محل تولد :نکا

تاریخ شهادت :1367/02/23

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :35

مزار شهید :میانگله نکا