پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میر امام بخش

تاریخ تولد : 1346/01/01

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1364/02/21

محل شهادت :تهران

طول مدت حیات :18

مزار شهید :گلزار شهدای روستای امره ( احمد آباد ) ساری