پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلام حسین

تاریخ تولد : 1337/11/07

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1363/02/05

محل شهادت :کوشک

طول مدت حیات :26

مزار شهید :حاجی کلا-محمودآباد