پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1344/06/05

محل تولد :سوادکوه

تاریخ شهادت :1364/02/28

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :کلاریجان سوادکوه