پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فضل الله

تاریخ تولد : 1342/02/25

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/11/21

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :22

مزار شهید :تلوک قائمشهر