پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : بشیر

تاریخ تولد : 1336/03/12

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1361/03/06

محل شهادت :جفیر

طول مدت حیات :25

مزار شهید :علامه طبرسی قائمشهر