پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1342/09/30

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1364/02/12

محل شهادت :طلائیه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :مفقود