پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1337/02/29

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1361/08/21

محل شهادت :زبیدات

طول مدت حیات :24

مزار شهید : تکیه امام خمینی گرجی محله بهشهر