پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اکبر

تاریخ تولد : 1351/01/01

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1366/02/18

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :امام زاده قاسم ساری