پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قاسم

تاریخ تولد : 1345/02/22

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/02/21

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل