پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مختار

تاریخ تولد : 1343/11/07

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/03/18

محل شهادت :چنانه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :امام زاده صالح بوران-آمل