پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : موسی

تاریخ تولد : 1341/02/28

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1365/12/10

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :24

مزار شهید :صالحان نوشهر