پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قنبر

تاریخ تولد : 1326/03/06

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1360/09/07

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :34

مزار شهید :گلزار شهدای تکیه امام خمینی بهشهر