پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابراهیم

تاریخ تولد : 1343/03/07

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1364/06/12

محل شهادت :سقز

طول مدت حیات :21

مزار شهید :مسجد جامع کته پشت علیا آمل