پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : صادق

تاریخ تولد : 1346/02/13

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/11/26

محل شهادت :اروندرود

طول مدت حیات :18

مزار شهید :امام زاده اسماعیل قائمشهر