پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سهراب

تاریخ تولد : 1318/02/29

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1364/01/03

محل شهادت :دارخوین

طول مدت حیات :46

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری