پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1349/02/23

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1366/04/01

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر