پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1333/04/20

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1361/02/25

محل شهادت :بهمنشیر

طول مدت حیات :28

مزار شهید : مسجد ولی عصر بلده نور