پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : احمد

تاریخ تولد : 1346/06/03

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1365/11/11

محل شهادت :عمليات کربلاي 5

طول مدت حیات :19

مزار شهید :شهید اباد-بابل

1. ایهاالناس! قیامت و مردن و مرگ همیشه مدنظرتان باشد که خلاصه پیر و جوانتان روزی از این دنیای فانی هجرت می کنید. مردم! سعی کنید بعد از مرگ دستتان از خیرات و حسنات پر باشد که آن روز، روز پس دادن حساب است. مردم! کوله بارتان را از گناه سبک باشد که گردنۀ مرگ سهمگین است و نمی شود با کوله بار سنگین از این گردنه عبور کند. مردم! قبل از اینکه به حسابتان برسند، خود حساب رس باشید. دنیا غافلگیرتان نکند که خیلی اغفالگر است. 2. مردم! پاسدار خون شهدا باشید و دست از یاری امام بر ندارید. با سختی ها مبارزه کنید که همه اش امتحان الهی است. 3. مردم! از انقلاب با جدیت حمایت کنید و همیشه جهاد در راه خدا کنید که برای نسلهای آینده تان عزت بیاورد. 4. مردم! برشما باد توجه به قرآن که ما هر چه داریم از این کتاب الهی است و جوانان! سعی کنید حداقل روزی 10 آیه را بخوانید، که روشنی دیده تان و موفیت در زندگی در گرو همین امر است. 5. مردم! برشما باد توجه به نماز، نماز ستون دین است که اگر قبول شود، همه اعمال قبول می شود. مردم! برشما باد توجه به مساجد و نماز جماعت که عزت اسلام در مسجد متجلی است. 6. شما ای طبقه تحصیل کرده و داش آموز و دانشجو وقشر فرهنگی! قبل از اینکه علم بیاموزید، تزکیه کنید و تقوی پیشه کنید و مبادا که تعصبات علمی دیده تان را از حفایق کور کند. مسلماً در روز قیامت به وسعت علمی و بینش فکری خود باد جوابگو باشید. 7. مردم! برشما باد تحصیل علم و سواد در همه سطوح و شما ای پدران واولیاء! مواظب درس فرزندانتان باشید که پیشرفت ملت ما در سایه علم و تقوای جوانان استواراست و نکند خدای نخواسته فرزنداتتان را بی خاصیت تحویل جامعه دهید. 8. شما ای خواهرانم! با حفظ حجاب و رسادن پیام خون برادرتان، پاسدار اسلام عزیز باشید.