پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : صادق

تاریخ تولد : 1345/02/30

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1363/09/04

محل شهادت :مهاباد

طول مدت حیات :18

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر