پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : جان برار

تاریخ تولد : 1340/11/11

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1360/10/10

محل شهادت :بستان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :جویبار گلزار شهدای کلاگر محله

فرازی از وصیت شهید محمد ابراهیم معصومی اعزامی از جویبار من نمی گذارم کشورمان در دست متجاوزین باشد،حتی اگر در این راه شهید شوم.