پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میرزاآقا

تاریخ تولد : 1345/05/04

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1363/11/07

محل شهادت :دهلران

طول مدت حیات :18

مزار شهید :آهنگرکلا ،شهرستان آمل

.... شهادت شربتی است که هرکس توان آن را ندارد که بنوشد، مگر اینکه خود را از قید و بند ظاهری اعم از مال و جان رها کرده و جان خود را در راه حق علیه باطل فدا کند. 2. به برادران بسیجی و پاسدار محل خودم و دیگر محل ها سفرس می کنم که نماز دشمن شکن جمعه را فراموش نکنند که که یک رکعت نماز جمعه، به گفته امام صادق (ع) حکم هزار رکعت نماز فرادی را دارد. 3. ای برادرم و ای دوستان که در محل هستید! شما وارث لباس رزمم می باشد. شما باید تداوم بخش راه تمام شهیدان باشید. 4. مادر وپدرم! همان گونه که هر مالی که خداوند به انسان داد باید خمسش را بدهد من فکر می کنم، که بهترین ثروت شما ما فرزندان هستیم. پس اگر شهید شدم مرا خمس فرزندان خود حساب کنید.