پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : موسی

تاریخ تولد : 1340/02/27

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1365/10/06

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :25

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر