پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : جعفر

تاریخ تولد : 1332/02/10

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1367/02/27

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :35

مزار شهید :محمودآباد - سرخرود شرقی