پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مختار

تاریخ تولد : 1347/02/28

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1365/12/14

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :گلزار شهدای کارتیجکلا سیمرغ