پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اباصلت

تاریخ تولد : 1339/07/22

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1361/06/23

محل شهادت :کوشک

طول مدت حیات :22

مزار شهید :رویان نور