پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یزدان

تاریخ تولد : 1341/08/02

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/03/06

محل شهادت :چم هندی

طول مدت حیات :24

مزار شهید :تلوک قائمشهر