پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1342/01/02

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1366/02/18

محل شهادت :

طول مدت حیات :24

مزار شهید :کوهپایه سرا بابل