پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان علی

تاریخ تولد : 1346/10/06

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1365/11/07

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :احمد آباد کلیچ-محمودآباد