پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباس قلی

تاریخ تولد : 1343/04/01

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1363/03/05

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :20

مزار شهید :روستای بادله ساری