پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد تقی

تاریخ تولد : 1341/01/20

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/03/08

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :24

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری