پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1344/05/06

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1366/02/20

محل شهادت :ماووت

طول مدت حیات :22

مزار شهید :فریدونکنار