پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابوالحسن

تاریخ تولد : 1341/01/06

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1360/03/01

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :19

مزار شهید :مسجد شهدای گرجی محله بهشهر