پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : لطف الله

تاریخ تولد : 1342/02/21

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1362/05/03

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :20

مزار شهید :روستای زرویجان ساری