پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابوالحسن

تاریخ تولد : 1347/09/01

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1366/02/15

محل شهادت :پاسگاه زید

طول مدت حیات :19

مزار شهید :گلزار شهدای سفید چاه گلوگاه