پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : lمحمد حسن

تاریخ تولد : 1339/03/09

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1362/06/05

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :23

مزار شهید :مفقود