پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قاسم

تاریخ تولد : 1329/02/20

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1368/02/20

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :39

مزار شهید : قبرستان عمومی رستمکلا