پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یحیی

تاریخ تولد : 1345/11/08

محل تولد : گلوگاه

تاریخ شهادت :1364/12/17

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :19

مزار شهید :سفید چاه-گلوگاه