پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شامل

تاریخ تولد : 1345/03/09

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/05/20

محل شهادت :ابوقریب

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری