پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی محمد

تاریخ تولد : 1345/06/30

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/03/09

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل

1. مادر و خواهرم! در مرگ من زینب گونه باشید تا بتوانم بر وجود چنین مادر و خواهری افتخار کنم. 2. پدر عزیزم! اگر کشته شدم، ناراحت نباش و در مرگ من همچون حسین(ع) بر علی اکبر باش. ناراحت نباش که امانتی بودم که از طرف خداوند به شما سپرده شده بودم و شما نیز این امانت را برگردانده اید... 3. از ملت عزیز می خواهم که در تمام نمازهایتان امام را دعا کنید که امید تمامی محرومان و مستضعفان جهان به امام است.