پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1339/01/02

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1360/03/11

محل شهادت :سقز

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امام زاده ذکریا میر آمل