پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1358/05/20

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1378/02/28

محل شهادت :تایباد(خراسان)

طول مدت حیات :20

مزار شهید :چهل شهیدان تلارسر رامسر