پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1336/01/10

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1366/10/27

محل شهادت :عملیات بیت المقدس2

طول مدت حیات :30

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل