پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلام رضا

تاریخ تولد : 45/06/31

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :63/11/07

محل شهادت :چنگوله

طول مدت حیات :18

مزار شهید :امام زاده سید نورالدین آمل

1 – خدایا ! تو شاهد باش که من در این راه کورکورانه قدم برنداشته ام و از روزی که تو به یگانگی شناختم در قلبم جرقه ای از ایمان محمدی نمایان شد. از همه چیز گذشتم و به تو پیوستم . 2 – خواهران ! ... از شما می خواهم که همچون زینب صبور و شکیبا باشید و مبادا پس از مرگ من تزلزلی در شما رخ دهد . همچون کوه استوار، محکم و پایدار باشید که سرانجام حق بر باطل پیروز است و صاحب ما خواهد آمد و انتقام خون ما را خواهد گرفت . 3 –برادارن انجمن اسلامی ! ... من رفتم برادران ! خداحافظ ! از شما می خواهم که پس از من راهم را که همان راه اسلام حقیقی است ادامه دهید و امام را تنها نگذارید .